Presentaties

Voorlichting geven, (s)preken, een presentatie/ workshop verzorgen of met een groep in gesprek gaan.  Ik heb ervaring om voor groepen te staan van 8 tot 100 jaar. Van scholen tot vrouwengroepen en van kerken tot het Friese festival “Nacht van de Liefde”. 

Voorbeelden van plekken waar ik (s)preekbeurten en presentaties gehouden heb:

presenteren

  • Leiderstraining voor jongerenwerkers, Zeist
  • Kerk van de Nazarener, Zaanstad
  • Rock Solid Poelenburg, Zaanstad
  • Namens Tûmba; “wie van de drie?”, pest workshops
  • Namens de gemeente Amsterdam, ambtenaren en betrokkenen van project: “Jong in Westerpark”, raadszaal Westergasfabriek, Amsterdam
  • Sprekerscursus Agape, Zeist
  • Vrouwenverenigingen

Wilt u ook een presentatie in uw groep? Klik dan op het contactformulier